POLÍTICA DE PRIVACITAT

A “La Masovera” tractem la informació que ens facilita per tal de buscar-li la millor alternativa habitacional a la seva situació, basant el nostre tractament en el seu consentiment (art. 6.1.a Reglament General de Protecció de Dades). Les dades proporcionades es conservaran mentre s'estigui prestant el servei i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que puguin derivar de l'incompliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Si bé les seves dades d'identificació no se cediran a tercers llevat que hi hagi una obligació legal, podrem enviar dades genèriques sobre la finca, l'existència d'arrendaments i càrregues a tercers col·laboradors amb la finalitat de determinar la millor forma jurídica per donar sortida a la seva situació habitacional o a la seva propietat. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a “La Masovera” estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, oposició i limitació al seu tractament a l'adreça de correu electrònic lamasovera.chp@gmail.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. De la mateixa manera, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.