Cens d'Habitatges Problemàtics /

       NosaltresMANIFEST ENTITATS

La Masovera és un projecte de col·laboració entre tècniques i entitats de l'economia social i solidària, entitats gestores de processos participatius i de disseny cívic i entitats activistes, que pretenem treballar en corresponsabilitat amb ajuntaments i universitats, per a l'impuls d'un Cens d'Habitatges Problemàtics i la solució d'aquests.

La nostra principal missió és quantificar i visibilitzar totes les problemàtiques, que pateixen inquilins i propietaris, entorn l'habitatge. Procurem per la cerca del concepte més ampli, però a la vegada, la definició més detallada del concepte d'habitatge problemàtic. L'impuls del debat col·lectiu és bàsic, des de la nostra perspectiva, per a la recerca i implantació de solucions ètiques i no especulatives, lluny del binomi lloguer-compra.

Volem ser una plataforma online per al mapeig participatiu d’habitatges. Volem també impulsar una Xarxa d’Habitatge Social. Doncs un cop l’immoble hagi sigut regitrat, el nucli actiu de l’entitat hi realitzarà un estudi de viabilitat per l'aplicació de les alternatives d’accés i tinences intermèdiesi solucionar el conflicte concret de cada cas.

Un cop això succeeixi, es publicarà l’immoble i es posaran a concurs el conjunt de tasques necessàries per a la redacció del contracte i l’elaboració del projecte de reforma, si fos necessari. A aquests concursos hi tindran accés tota persona tècnica o empresa sòcia professional de l’entitat.

juan-carlos-arranz-1380035-unsplash-1

Contacta'ns

Envia'ns un correu electrònic a 
info@lamasovera.org

o segueix-nos a les xarxes!


Instagram Twitter Facebook