Habitatges /

       Llistat

Habitatge Buit

Riudoms
Carrer Sant Pau, 23

Casa entremitgeres
+ informació

Habitatge Buit

Riudoms
Carrer Sant Pau, 23

Casa entremitgeres
+ informació

Habitatge Buit

Riudoms
Carrer Sant Pau, 23

Casa entremitgeres
+ informació

Habitatge Buit

Riudoms
Carrer Sant Pau, 23

Casa entremitgeres
+ informacióHabitatges Problemàtics
Igualada
BARCELONA

Masia
HABITATGE BUIT
ximena-nahmias-cfq-Fxwh-O63-U-unsplash Reus
TARRAGONA

Casa Unifamiliar
HABITATGE AMB CÀRREGUES
ximena-nahmias-cfq-Fxwh-O63-U-unsplash Valencia
VALÈNCIA

Pis
HABITATGE INSALUBRE
ximena-nahmias-cfq-Fxwh-O63-U-unsplash Manresa
BARCELONA

Pis
LLOGUER ABUSIU
ximena-nahmias-cfq-Fxwh-O63-U-unsplash Barcelona
BARCELONA

Pis
TURÍSTIC SENSE LLICÈNCIA
ximena-nahmias-cfq-Fxwh-O63-U-unsplash Olot
GIRONA

Solar
SOLAR SENSE EDIFICAR
ximena-nahmias-cfq-Fxwh-O63-U-unsplash Falset
TARRAGONA

Pis
HABITATGE INACCESSIBLE
ximena-nahmias-cfq-Fxwh-O63-U-unsplash Bràfim
TARRAGONA

Edifici plurifamiliar
HABITATGE INSALUBRE O DEGRADAT

MASOVERIA
URBANA
Valls #221

ximena-nahmias-cfq-Fxwh-O63-U-unsplash

LLOGUER ABUSIU · La Maria, la llogatera, paga 600€/m per un habitatge sense cèdula d'habitabilitat.

Capital d'entrada
30.000€

MASOVERIA
URBANA
Valls #221

ximena-nahmias-cfq-Fxwh-O63-U-unsplash

LLOGUER ABUSIU · La Maria, la llogatera, paga 600€/m per un habitatge sense cèdula d'habitabilitat.

Capital d'entrada
30.000€

MASOVERIA
URBANA
Valls #221

ximena-nahmias-cfq-Fxwh-O63-U-unsplash

LLOGUER ABUSIU · La Maria, la llogatera, paga 600€/m per un habitatge sense cèdula d'habitabilitat.

Capital d'entrada
30.000€

MASOVERIA
URBANA
Valls #221

ximena-nahmias-cfq-Fxwh-O63-U-unsplash

LLOGUER ABUSIU · La Maria, la llogatera, paga 600€/m per un habitatge sense cèdula d'habitabilitat.

Capital d'entrada
30.000€