LOGO-3D

Som un col·lectiu de professionals que impulsa la Masoveria Urbana, per un habitatge digne i la cura del patrimoni i el medi ambient.

Voleu viure
de cessió d'ús?


MASOVERIA
URBANA

La Masoveria Urbana és el contracte a través del qual la part propietària cedeix l'ús d'un immoble, o una part d'aquest, a una altra persona, a canvi de que aquesta es responsabilitzi de les despeses de reforma o rehabilitació, taxes i altres despeses derivades durant un temps pactat.


Telegram Twitter Facebook
oscar-nord-397863-unsplash-vertical

COL.LABOREU 
Feu-vos-en socis/es!


Els habitatges masoveritzables resten a l'espera de ser mobilitzats a través de la Masoveria Urbana, per ser rehabilitats i donar-los-hi un nou ús. Si voleu participar en la recerca de solucions, gestionar els habitatges o fer aportacions econòmiques als projectes, feu-vos-en socis/es!

Realitzem Estudis de Viabilitat arquitectònica, econòmica i legal d'immobles per mobilitzar-los a través de la Masoveria Urbana.

Teniu o viviu en un
habitatge que
requereix reformes?

PREGUNTES  
freqüents

Heu d'anar a l'apartat de "Cens d'Habitatges Masoveritzables", fer clic a "Registrar" i omplir el qüestionari. Un cop el rebem, ens posarem en contacte amb la propietat per visitar l'immoble.

Per tal de posar un immoble en oferta cal un Estudi de Viabilitat arquitectònica, econòmica i legal per establir les possibilitats i solucions a aplicar. Per concretar el cost d'aquesta tasca farà falta primer visitar-lo.

Per activar la publicació i oferta d'un immoble és indispensable el vist-i-plau de la propietat. No obstant, el registre d'aquest a la web pot efectuar-lo la part inquilina, un tècnic professional o una entitat pública.

Els immobles masoveritzables són aquells que es troben buits, tenen un alt risc de ser ocupats, no compleixen els requisits d'habitabilitat, no són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda o tenen una efciència energètica insuficient.

En cas que l'immoble tingui càrregues o deutes, proposem una masoveria urbana amb compra del deute, per a la liquidació previa d'aquest i amb una compensació a la part cessionària o masovera, de l'increment del temps de contracte, o del dret de propietat d'una part de l'immoble equivalent.

Per a l'adjudicació de l'ús dels habitatges, el grup familiar o Unitat de Convivència (UC) haurà de ser sòcia de l'entitat gestora de l'immoble. Per tant, serà aquesta entitat la que decidirà la forma en la que s'executa el procés.

En cas que un immoble estigui en mal estat i la propietat el vulgui vendre, proposem un acord de masoveria urbana amb compra compartida, que consisteix en la compra progressiva en percentatges d'una propietat, en períodes i quantitats pactades per contracte, per evitar uns costos inicials tant elevats que farien inviable el projecte.

Si esteu cercant un habitatge de cessió d'ús, us podeu registrar a la nostra "Newsletter". D'aquesta forma, rebreu totes les ofertes existents d'immobles gestionats o promoguts per les nostres entitats col·laboradores.

Per ser sòci/a d'una cooperativa que gestiona l'immoble que desitgeu, cal contribuïr amb una aportació inical retornable, que sol ser el 20% del cost total de les obres, i una quota mensual, d'aproximadament el valor d'un lloguer assequible, per a la liquidació total del deute. Els valors exactes dependran de cada projecte i seran calculats per la cooperativa.

El nostre model de masoveria consisteix en la firma del contracte entre la propietat i una entitat gestora sense ànim de lucre, la qual serà la responsable de la cerca de finançament. Això és així perquè si la part cessionària o masovera fos una persona física, aquesta hauria de demanar un préstec personal, sense l'immoble com aval, i no tindria la flexibilitat de poder abandonar l'immoble fins al venciment del període de contracte.

Una cooperativa d'habitatges de cessió d'ús és una entitat col·lectiva de promoció o gestió d'habitatge plurifamiliar en bloc o dispers, que a diferència del model de propietat, en prohibeix la posterior venta o lloguer per part de l'usuari/a cooperativista.

Per aquests casos, les cooperatives tenen un reglament intern en el que es determina de forma consensuada, la seva solució. Normalment, es pacta un període de carència, passat el qual la part usuària hauria d'abandonar l'immoble i un nou soci/a cooperativista la substituïria en els seus drets i deures.

LOGO-PLA

Equip

Núria Domingo, arquitecta 
Estel Jou, arquitecta
Èric Morros, educador social
Clara Ramoneda, arquitecta tècnic
Irene Reig, arquitecta
Maje Reig, arquitecta

Col·labora

Carpe (València)
El Risell (Barcelona)
Obrint Portes (Lleida)
Undos (Girona)

Reconeixement

Reconeixement com a finalistes en la 8a edició dels
Premis Emprèn (2020) de la Diputació de Tarragona,
en la categoria d'Economia Social.

Projecte subvencionat en la convocatòria de
projectes d'innovació social i urbana
de la Ciutat de València (2020).

Finalistes en el procés de selecció
de Barcelona Activa per a la seva participació
en el programa d'emprenedoria de l'Economia Social
i Solidària de La Comunificadora (2019-2020).

Contacte

Envieu-nos un correu electrònic a 
info@lamasovera.org
o seguiu-nos a les xarxes!

Instagram Twitter Facebook


Política de privacitat